Vlastnosti a rozdelenie vlákien

Textilné vlákna a z nich vyrobené priadze používané pri výrobe bytových textílií (kobercov, obrusov, poťahov, vankúšov a pod.) majú vplyv na ich estetické aj úžitkové vlastnosti, lebo konečný výrobok má v podstate podobné vlastnosti ako vlákna, z ktorých bol vyrobený.

Ich hlavné vlastnosti sú:

  • PEVNOSŤ vlákna má vplyv na trvanlivosť výrobku. Vyjadruje sa ako absolútna pevnosť (sila potrebná na pretrhnutie vlákna), prietržná dĺžka, pri ktorej sa vlákno pretrhne vlastnou váhou, alebo merná merná pevnosť, ktorá sa vyjadruje silou potrebnou na pretrhnutie vlákna priemeru 1mm.
  • PRUŽNOSŤ, je schopnosť vlákna vrátiť sa do pôvodného tvaru. Táto vlastnosť sa prejavuje nekrčivosťou.
  • JEMNOSŤ vlákien sa vyjadruje v mikrometroch. Z jemných vlákien sa môžu vyrobiť rovnomerné a jemné priadze. Hotový výrobok má krásny vzhľad, je príjemný na ohmat.
  • HREJIVOSŤ spôsobuje množstvo vzduchu, ktorý sa udržuje v povrchovej štruktúre vlákna medzi vláknami v priadzi. Tvarované vlákna udržia viacej vzduchu ako hladké, i keď sú rovnakého pôvodu.
  • NAVĹHAVOSŤ je schopnosť vlákien pohlcovať vodu zo vzduchu a tým vyrovnávať svoju vnútornú vlhkosť. Každé vlákno má povolené percento vlhkosti.

Vlákna na výrobu kobercov a iných textílií sa rozdeľujú na:
a) prírodné

  • rastlinné
  • živočíšne
  • anorganické

b) chemické

Podrobnejšie sa o nich dočítate tu.
Predchádzajúci článok o histórii a vývoji kobercov a bytových textílií nájdete tu.

Tento obsah bol zaradený v Koberce. Zálohujte si trvalý odkaz.